Főoldal

Tudásfa Gimnázium

 

Képzésünk bemutatásaEzt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik:

 •  munka, család mellett, érettségi vizsgát szeretnének tenni, de nem tudnak nappali képzésen részt venni,
 •  a jövőben vállalkozói igazolványt szeretnének kiváltani,
 •  az érettségi birtokában valamilyen OKJ-és szakképesítés vagy egy diploma megszerzését tűzték ki célul.


A Tudásfa Felnőttoktatási Gimnázium világnézetileg semleges, oktatási rendszere és a Pedagógiai Programja a közoktatási törvény előírásainak megfelel, nálunk szerezhető bizonyítványok állami középfokú végzettséget igazolnak, melyek biztos alapot nyújtanak szakmai végzettség megszerzéséhez vagy az egyetemi, főiskolai továbbtanuláshoz is.

A felnőttoktatás esti tagozatának oktatási rendje:

A felnőttoktatási (esti) tagozaton a tanítási órák száma: 15-17 óra/hét. Ezeket két napra elosztva, jellemzően hétfő-szerdai vagy kedd-csütörtöki napokon, a délutáni órákban, 14:30-tól 21:15-ig, órarend szerint tartjuk. A tanulmányi munkát tanév közben tantárgyi beszámolók segítségével értékeljük. Az iskolai év közben egyes tantárgyakból a pedagógus előírhat kötelező dolgozatokat, valamint beadandó feladatokat, előre meghatározott és kiadott időpontokban.

A képzésre azok jelentkezhetnek, akik:

 • Az általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, és a tanév megkezdéséig betöltik a 16. életévüket, vagy
 • már rendelkeznek szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal, melyet iskolarendszerű képzési formában szereztek.


Jellemzői:

A tanulók a képzés ideje alatt közismereti tárgyakat (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, földünk és környezetünk, informatika, biológia, idegen nyelv (német vagy angol) tanulnak.

Választható idegen nyelvek: angol és német. Az egyes idegen nyelveket az osztály fele választhatja. A választási lehetőség beiratkozási sorrendben illeti meg a tanulókat.

Az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai: 

 • magyar nyelv és irodalom (írásbeli + szóbeli)
 • matematika (írásbeli)
 • történelem (írásbeli + szóbeli)
 • idegen nyelv (írásbeli + szóbeli)

Választható vizsgatárgyak (tagintézményenként változhat):

 • biológia,
 • földünk és környezetünk,
 • informatika.

Igény szerint minden tanulónknak biztosítjuk az emeltszintű érettségi vizsga lehetőségét.
 

Az érettségire felkészítő képzés időtartama 2 tanév, amennyiben a tanuló eleget tesz a következő feltételek valamelyikének:

 • iskolarendszerben szerzett (régi) szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik,  vagy
 • elvégezte az általános iskolát vagy három éves (új típusú) szakiskolai bizonyítványa van, és sikeres 9. és 10. osztályozó vizsgát tesz segítségünkkel az előre meghatározott időpontig, vagy
 • legalább 2 sikeresen teljesített középiskolai tanévvel rendelkezik, vagy
 • korábbi tanulmányok beszámításával rövidebb idő alatt is eljuthat az érettségi vizsgáig, ha hiteles dokumentumokkal igazolja korábbi iskolai végzettségét. 

 

Kedvezmények

Megfelelő feltételek esetén a felnőttoktatás tanulói is jogosultak a tanulói jogviszonyból eredő kedvezményekre:

 • 20 éves korig családi pótlék igényelhető,
 • Diákigazolvány igényelhető, amellyel a MÁV, autóbusz járatokon 50%-os kedvezménnyel utazhat.

Jelentkezem